Welkom op de website van Rotary Wieringerland

Geachte bezoeker,


Dit bestuursjaar ben ik met Pieter Miedema (secretaris) en Caroline van ’t Westende (penningmeester) het bestuur van de Rotary Wieringerland. Samen met inkomende bestuur en de “oude” bestuursleden  zorgen  wij voor het reilen en zeilen van onze club. Het jaarthema van Rotary is “Creëer hoop in de Wereld”. Voor onze club heb ik dat vertaald naar “Jeugd, hoop voor de toekomst”. Wij willen dit jaar de jeugd steunen en ook betrekken bij onze club. Ondersteunen en tegenprestatie, waarmee wij een zaadje planten voor later. Hoop voor de toekomst.

Rotary Wieringerland en Rotary wereldwijd

De Rotary Wieringerland maakt deel uit van een wereldwijde organisatie van service clubs. Deze serviceclubs hebben samen 1,2 miljoen leden verdeeld over ruim 34.000 clubs in 200 landen.

Met dit netwerk van mensen proberen wij onze talenten en vrije tijd zo in te zetten om een steentje bij te dragen aan de maatschappij waarin wij leven.

Inzameling van kleding

Rotary Wieringerland doet dat o.a. met het inzamelen van kleding via de kledingacties en met kledingbakken in Wieringerwerf, Kreileroord, Den Oever, Hippolytushoef en Westerland en in de IJhallen in Amsterdam. Met de opbrengst daarvan steunen wij vereniging en clubs in de regio en goede doelen.

Ook worden hiermee vakanties voor ouderen en zieke mensen gefinancierd.

Naast de diverse goede doelen hebben we ook een aantal grotere projecten, vaak meerjarig, waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de maatschappij om ons heen.

Op dit moment is dat het project Rotary Scholen Fonds waarmee we scholen op Wieringen en in de Wieringermeer ruimte bieden om extra activiteiten te ontwikkelen of een project te starten.

Lees daarover meer op onze projectenpagina

Ik hoop dat veel mensen onze kledingacties ondersteunen en zo hun steentje bijdragen om met elkaar wat terug te geven aan de wereld om ons heen.

Alvast bedankt.

Ed den Das
Voorzitter (2023-2024)
Rotary Wieringerland