Projecten

Rotary Scholen Fonds

Naar aanleiding van eerdere projecten en aanvragen merkte de Rotary dat scholen geweldige ideeën hebben en dit graag als project of actie willen starten. Binnen de beschikbare budgetten is dit jammer genoeg vaak niet mogelijk.

Daarom is de Rotaryclub Wieringerland gestart met het Rotary Scholen Fonds. Scholen kunnen met een idee of projectplan een aanvraag doen en zo hun plan mede financieren met een bijdrage uit het Rotary Scholen Fonds. Daarmee kan een onderwerp bijvoorbeeld extra worden behandeld of kan ergens speciale aandacht aan worden gegeven. Denk daar bij aan onderwerpen zoals Cultuur  met muziek of  museumbezoek, natuur met een eigen moestuin of een veldbezoek, Zelfstandigheid van leerlingen.

Aanvragen kunnen worden gedaan via het aanvraagformulier Rotary Scholen Fonds

Gratis Klasse!Pas voor basisschoolleerlingen Hollands Kroon

uitreiking van de eerste klassepas

Uitreiking van de eerste klasse!pas

De Rotaryclub Wieringerland schenkt alle 166 basisschoolgroepen in de gemeente Hollands Kroon een gratis Klasse!Pas ter waarde van 43 euro

Met deze speciale bibliotheekpas van KopGroep Bibliotheken kunnen leerkrachten een jaar lang 35 materialen per keer voor hun groep lenen. Ideaal als aanvulling op de schoolbibliotheek en het eigen lesmateriaal, maar ook als ondersteuning bij het werken met thema’s. Directeur Linda Verbeek van basisschool Don Bosco uit Wieringerwerf heeft maandag 28 september 2017 symbolisch de eerste Klasse!Pas ontvangen in de jeugdbus van KopGroep Bibliotheken. Met deze gift hoopt de Rotaryclub een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen in Hollands Kroon. Lezen is een basisvoorwaarde om goed te kunnen meedoen in de maatschappij.

De Rotary kan deze royale gift doen vanuit inkomsten uit de kleding- en textielinzameling. Al jaren beheert zij ophaalpunten in de Wieringermeer. De opbrengst wordt gebruikt om lokaal goede doelen, verenigingen en initiatieven te ondersteunen.
In november is er wederom een kledinginzamelingsactie gehouden. De kleding wordt opgehaald in de hele gemeente Hollands Kroon.

 

Rotary en Marietje Kessels

Wie kent de verhalen over pesten op school niet? Het gebeurt op grote en kleine scholen en de impact op kinderen is bijzonder groot. Niet voor niets is er daarom veel aandacht voor dit probleem en zijn er veel methoden om het aan te pakken.

Van 2013 tot en met 2015 heeft onze club bijgedragenmarietje Kessels
aan het “Marietje Kessels” project op de basisscholen in de Wieringermeer en op Wieringen.
Het Marietje Kessels project is een van die methoden die veel wordt gebruikt en erkend is door het Nederlands Jeugd Instituut. Het is een weerbaarheidstraining nieuwe stijl waarbij de leerkracht de expert is. Het project is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 in het regulier en speciaal basisonderwijs. De basisscholen, ouders, Jeugd en Opvoedhulp Parlan en Rotary Wieringerland hebben deze training mogelijk gemaakt voor basisschool leerlingen op Wieringen en Wieringermeer.

Het project is een mooie samenwerking tussen de faciliterende Rotary parlanWieringerland en de uitvoerende partijen; de basisscholen en Parlan. Parlan is een gespecialiseerde organisatie voor hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. De hulp die zij biedt richt zich altijd eerst op het versterken van de omgeving van het kind. De weerbaarheidstraining, die past in het beleid van Parlan, omvat tien lessen gegeven door trainers van het Projectbureau en de leerkracht van de basisschool.

Door mee te doen aan het Marietje Kessels Project vergroten kinderen het vertrouwen in de eigen kracht en in het maken van verantwoorde eigen keuzes. Hierdoor wordt de kans dat jongeren in aanraking komen met uiteenlopende vormen van machtsmisbruik, of zich hieraan schuldig maken, verkleind. Kinderen maken nu eenmaal een enorme groei door in hun ontwikkeling wat gepaard gaat met onzekerheid en het verkennen van grenzen in de breedste zin van het woord.